عیوب رنگ : اجتناب ناپذیر اما قابل کنترل

عیوب رنگ علل مختلفی می تواند داشته باشد . ممکن است مشتری شما تصادف کند و یا ماشین در معرض شرایط جوی قرار گیرد . همچنین ممکن است اشتباه و یا ایرادی در فرآیند رنگ کاری وجود داشته باشد . شاید ضخامت رنگ کافی نباشد و یا زمان های پخت خیلی کوتاه بوده است. اغلب چنین ایراداتی مربوط به لایه های زیر کار می باشد که به طور صحیح اعمال و آماده نشده اند و صد البته شرایط حاکم بر سالن رنگ نیز نقش مهمی ایفا می کند.

در واقع (در حقیقت) ،تشخیص علت ایراد در نگاه اول همیشه آسان نیست . برای اصلاح و تعمیر یک عیب رنگها به طور کامل و صحیح احتیاج به بررسی کامل تمامی موارد می باشد . این مقاله راهنمایی برای یک تشخیص کارشناسانه و قابل اطمینان از عیوب رنگی نوشته و طراحی شده است . عیوب رنگ مختلف ، علت ها ، روش های جلوگیری و رفع آنها توضیح داده شده است . برای شناخت آسانتر عیوب و ایرادات رنگی این مقاله در دو بخش تدوین شده است :

 بخش اول- در ارتباط با منابع بالقوه عیوب رنگ در طی فرآیندهای آماده سازی تکمیل است .

بخش دوم – به تأثیر محیط اطراف بر روی کیفیت و آنچه از رنگ خودرو دیده می شود ، می پردازد.

همچنین قادر خواهید بود که به وضوح علت عیب و ایراد را شناسایی و تشخیص دهید و بتوانید آنرا قبل از اعتراض مشتری برطرف نمایید . این مهم نه تنها شما را در رشد صرف هزینه و وقت نجات می دهد ، بلکه موجب افزایش خوشنامی شما به عنوان رنگکار حرفه ای می شود به نحوی که نتایج بسیار خوب و رضایت بخشی برای شما بهمراه دارد .

- شره

- ابلقی یا ابروبادی

- پوست پرتقالی

 

تاریخ ارسال: 1397/5/22
تعداد بازدید: 1654