شناسایی و رفع عیوب رنگ

"شره"

علت :

ویسکوزیته نامناسب رنگ ، روش پاشش غلط ، زمان نامناسب flash off   و ضخامت لایه رنگ – وجود ایراد در gun  - پاشش ، فشار نامناسب پاشش ، دمای پایین رنگ ، سطح پاشش و یا کابین – مقدار و نوع نامناسب سفت کننده و یا رقیق کننده

پیشگیری :

استفاده از روشها و توصیه های مندرج در برگه های اطلاعات فنی مواد – اطمینان از صحت عملکرد gun  - پاشش – تنظیم دمای رنگ و یا سطح ( افزایش دما ) – استفاده از مقدار و نوع صحیح سفت کننده و رقیق کننده

اصلاح و ترمیم :

  • سنباده زنی و پوشش کاری
  • سنباده زنی و رنگکاری دوباره

تاریخ ارسال: 1397/5/22
تعداد بازدید: 1440