شناسایی و رفع عیوب رنگ

"پوست پرتقالی"

علت :

  • ویسکوزیته  و یا فشار نامناسب رنگ
  • دمای کابین و یا تکنیک نامناسب پاشش
  • ترکیب نامناسب حلال ها و یا کیفیت پایین آنها
  • سنباده زنی نامناسب و یا کم زیر کار – وجود ایراد در گان پاشش – دمای بالای محیط

پیشگیری :

  • مطالعه و پیروی از برگه های اطلاعات فنی
  • سنباده زنی و آماده سازی مناسب زیر کار
  • استفاده از رقیق کننده های مناسب توصیه می شود
  • اجتناب از بکارگیری دماهای بالا

اصلاح و ترمیم :

  • سنباده زنی و رنگکاری دوباره
  • سنباده زنی و سپس پولیش زنی

 


 

تاریخ ارسال: 1397/5/22
تعداد بازدید: 2523