رنگ از مشخصه های نور است و بدون تابش نور رنگ نیز معنا ندارد. برای اینکه رنگ را تجربه کنید می بایست موارد ذیل را داشته باشید، یک منبع نوری، یک شیء که بازتاب نوری داشته باشد،چشم یا دریافت کننده نور.
نور سفید مخلوطی از رنگ های قرمز، آبی، زرد، سبز، نارنجی و بنفش می باشد. سبز دیدن یک رنگ بدین معنی است که فقط رنگ سبز بازتاب می شود مادامی که سایر  رنگها جذب می شوند.
رنگ از چهار بخش کلی تشکیل شده است که وجود یا عدم وجود ذرات فلزی در ترکیب، وابسته به نوع رنگ که در ادامه توضیح داده خواهد شد می باشد. ترکیبات اصلی رنگ در شکل زیر نشان داده شده است.

  


رزین ماده ای است که رنگدانه ها را به هم اتصال داده و به لایه رنگ جلا و قوام می بخشد. رنگدانه یا پیگمنت پودرهای رنگینی قابل انحلال در آب یا حلال هستند که باعث پوشش رنگی می شوند.
حلال یا solventعاملی است که باعث حل کردن رزین می شود. تینر مایعی است که برای رقیق نمودن و بدست آوردن غلظت مناسب بکار میرود.
ذرات آلومینیوم یا مس و یا دیگر فلزات در کاربردهای رنگ متالیک بکار میروند.
در بازار کشور سه نوع رنگ بصورت کلی موجود می باشد که عبارتند از رنگهای سالید یا ساده که به آنها رنگ 21نیز گفته می شود، رنگهای متالیک(جوهری) یا 54و رنگهای صدف یا پرل69. تفاوت این رنگها در افزودنی های بکارررفته در هر یک و نوع بازتاب نور تابیده شده توسط این افزودنی ها می باشد.
رنگهای سالید یا ساده شامل پیگمنت های پراکنده زیبایی است که کدری یکنواختی را می دهد و ضخامت نرمالی از آن ، بازتاب نرمالی از نور را انعکاس می دهد. رنگهای متالیک شامل پیگمنت ها و ذرات متالیک است که اشعه های نوری را در زوایای مختلف انعکاس می دهد. رنگهای صدف یا  پرل شامل برش های بسیار کوچک از صفحات میکا است که بازتاب های نوری خاصی را خلق می کند که بسته به میزان نور تابیده شده و جهت نگاه کردن بیننده طیف آن تغییر می کند.
 
 
لایه رنگ رویه
رنگ رویه خودرو علاوه بر ارائه سطحی بدون عیب و زیبا، باید در مقابل اشعه فرابنفش، تابش خورشید، شست و شو و باران اسیدی مقاوم باشد و تغییر رنگ ندهد. رنگهای رویه بر پایه رزین های مختلفی تولید می شوند که عبارتند از پلی اورتان، پلی استر، آکریلیک (آکریلیک ترموست، آکریلیک ترموپلاست) و سیستم دو لایه رنگ اصلی و شفاف (Base coat/clear coat)پوشش دو لایه رنگ اصلی و شفاف جدیدترین نوع پوشش رویه خودرو به شمار می آید که از کیفیت، حفاظت و زیبایی بسیار خوبی برخوردار است. این نوع پوشش از دو لایه تشکیل شده که اولی لایه اصلی (Base coat)که رنگی به ضخامت 25تا 30میکرون است و رنگدانه ها را در خود جای می دهد. لایه دوم لایه شفاف (Clear coat)حاوی مواد افزودنی مقاوم در برابر اشعه فرابنفش است و برای افزایش براقیت، حفاظت و زیبایی رنگ اصلی به ضخامت 40تا 50میکرون روی لایه اصلی اعمال می شود. مجموع این دو لایه با هم در کوره خشک می شوند. لایه رنگ اصلی می تواند بر پایه آبی یا حلالی باشد و بر پایه رزین های زیر تولید می شود:
1-    رزین های آکریلیک ترموست/ ملامین فرمالدئید
2-    پلی استر/ پلی اورتان
3-    آکریلیک ترموست/ اپوکسی دی کربوکسیلات
4-    آکریلیک/ دی متیل پیرازول
5-    آکریلیک/ تری آزول پلی ایزوسیانات
تحقیقات اخیر نشان داده است که سه رزین پلی استر، پلی اورتان و آکریلیک کیفیت بسیار خوبی از رنگ را رائه می دهند. در ترکیبات رنگ رویه از موادی مانند واکس(موم) استئارات روی و سلولز استوبوتیرات نیز استفاده می شود. درصد جامد در رنگ اصلی 15تا 25درصد است و رنگدانه های مثل کرومات سرب، سولفات سرب، مولیبدات سرب و فتالوسیانین ها در آن بیشتر بکار میرود.
لایه شفاف (Clear coat)روی رنگ اصلی اعمال می شود و می تواند بر پایه رزین پلی اورتان با وزن  مولکولی کم و با عامل هیدروکسیل تولید شود. عامل هیدروکسیل از واکنش تری ایزوسیانات با الکل های دو عاملی مانند پنتیل گلیکول پدید می آید. این رنگ با ملامین فرمالدئید ایجاد شبکه می کند و خشک می شود.
این لایه تا حد درصد جامد 60تا 85تولید و در دمای 80درجه سانتی گراد پخت می شود. یکی دیگر از رزین هایی که در تولید لایه شفاف بکار میرود، از واکنش کاربامات هیدروکسیل پروپیل و یک ایزوسیانات همراه با رزین فرمالدئید و کاتالیست دودسیل بنزن سولفونیک به دست می آید. لایه شفاف پایه آب با استفاده از لاتکس آکریلیک/ استایرن با عامل پخت ایزوسیانات تولید می شود.
رنگ بیس کت
رنگ بیس کت هوا خشک به شماره 54رنگی است بر پایه رزین پلی استر اشباع در انواع رنگ بندی بر پایه پیگمنت های رنگی آلی و معدنی و صدفی. این رنگ به همراه کلیرکت پلی اورتان مصرف شده که سیستم حاصل براقیت و ثبات بسیار خوب و مقاومت بالایی در برابر اشعه نور فرابنفش، رطوبت، بنزین و شرایط خوردگی شدید مناطق دریایی و جو صنعتی ارایه می دهد. همچنین در مقابل ضربه پذیری سایش و سایر خواص مکانیکی مقاومت بسیار بالایی را داراست.
رنگ های دو جزئی 21
سری رنگهای مادر رنگ دو جزئی 21این رنگها بز پایه رزین آکریلیک پلی اورتان می باشد و در تولید آن از مواد اولیه شامل پیگمنت، رزین و افزودنی های مختلف برای رنگ اتومبیل استفاده شده است.مقاومت بالایی در مقابل اشعه فرابنفش و مقاومت بالایی در زمینه خواص مکانیکی و شیمیایی دارد و با ایزوسیانات شبکه ایجاد کرده و خشک می گردد.

 

تاریخ ارسال: 1392/1/27
تعداد بازدید: 7238