هاردنر (خشک کن) TX14

هاردنر ها که بر پایه ایزوسیانات آلیفاتیک است، به عنوان جز دوم با رنگ، کلیر و آسترهای آکریلیک پلی اوره تان ترکیب شده و باعث سختی و خشک شدن آن ها می شوند. از آنجایی که هاردنر با اکسیژن واکنش داده و ژل می شود ضمن بسته بندی این محصول از تکنولوژی خاصی استفاده می شود تا از ورود اکسیژن به داخل آن جلوگیری شود که این عمل باعث افزایش طول عمر مفید این محصول می شود.

بنابراین توصیه می شود از باز و بسته کردن مکرر درب قوطی خودداری کرده و بعد از استفاده، درب را با دقت و محکم ببندید، تا ورود و خروج هوا به حداقل برسد.

نوع بسته بندی: 250 میلی لیتر و 0.5 و یک لیتری

حالت های خشک شدن 20 درجه سانتی گراد 60 درجه سانتی گراد
خشک شدن سطح رویه 20 دقیقه 6 دقیقه
خشک شدن چسبندگی 120 دقیقه 18 دقیقه
خشک شدن لمس کردن 5 ساعت 25 دقیقه
خشک شدن نهایی 10 ساعت 36 دقیقه

 


تعداد بازدید: 1371