کلیرها به عنوان براق کننده و محافظ سطح رنگ در مقابل اشعه های مضر و نور آفتاب بوده و در سه کد به شرح زیر می باشد:

- کلیر 961 با هاردنر 261

- کلیر 971 با هاردنر 271

- کلیر TX14/1 با هاردنر TX14


تعداد بازدید: 2321