جستجو

نمایش محصول - رنگ های بیس کت دوپوششه و پرل

محصولات رنگ ها رنگ های بیس کت دوپوششه و پرل رنگ های بیس کت دو پوششه و پرل این رنگ ها به دلیل بازتاب بالای نور دو پوششه نامیده می شوند و کاربرد گوناگونی…

نمایش محصول - رنگ های بیس کت ترکیبی (شماره ای)

محصولات رنگ ها رنگ های بیس کت ترکیبی (شماره ای) رنگ های بیس کت ترکیبی (شماره ای) این رنگ بر پایه رزین پلی استر و از بهترین مواد اولیه و با بهره گیری…

نمایش مقالات - رنگ

مقالات مطالب علمی رنگ و رزين رنگ رنگ از مشخصه های نور است و بدون تابش نور رنگ نیز معنا ندارد. برای اینکه رنگ را تجربه کنید می بایست موارد ذیل را…

نمایش محصول - تینر 5481

محصولات تینرها تینر 5481 تینر 5481: مخصوص رنگهای بیسکت این محصول برای رقیق کردن کلیه محصولات بیس کت برای قابلیت بخشیدن به آن ها جهت اسپری شدن، با…

نمایش مرکز - سفید صدفی هیوندا سوناتا 2012_ WHC

فرمولاسیون رنگ فرمولاسیون رنگ با مقادیر سوناتا سفید صدفی هیوندا سوناتا 2012_ WHC سفید صدفی هیوندا سوناتا 2012 WHC سفید بیس کت صدف مقدار کدرنگ مقدار…

نمایش محصول - سایر محصولات

محصولات تینرها سایر محصولات تینر 10000 : جهت شستشو یا رقیق کردن آستر استفاده می شود. تینر 15000 : جهت رقیق کردن آستر و رنگ های سلولزی استفاده می شود.…

نمایش محصول - رنگ ها

محصولات رنگ ها رنگ ها رنگ های تولیدی این شرکت بیشترین سهم بازار شرکت را به خود اختصاص داده و در قالب 100 مادررنگ، تعداد قابل توجهی رنگ های آماده…